Skip to main content
Close Menu

Jantje Beton, St.

Begunstigden: Kinderen
Collecteweek: 04-03-2018 t/m 10-03-2018

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het werven van gelden en andere middelen met als doel het ondersteunen en het (doen) uitvoeren van projecten en activiteiten en het (doen) verrichten van onderzoek gericht op het welzijn van de jeugd in Nederland.
Het geven van voorlichting ter bewerkstelliging van een bewustwording, attitudeverandering en gedragsverandering ten aanzien van het welzijn van de jeugd in Nederland.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Veel kinderen spelen minder buiten dan ze zouden willen. Oorzaken hiervan zijn onder andere een gebrek aan geschikte speelruimte, het ontbreken van kinderen om mee te spelen en ouders die kinderen niet meer buiten (durven te) laten spelen. Daarom initieert, ondersteunt en organiseert Jantje Beton zelf activiteiten zodat kinderen weer zorgeloos buiten kunnen spelen in hun eigen buurt. Om dit te kunnen betalen werft Jantje Beton inkomsten, o.a. via de jaarlijkse collecte en loterij.