Skip to main content
Close Menu

Nationaal Fonds Kinderhulp

Begunstigden: Jongeren, Kinderen
Collecteweek: 14-04-2019 t/m 20-04-2019

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De Stichting heeft ten doel het verlenen van (financiŽle) steun ten behoeve van 0 tot 21-jarigen die te maken hebben met armoede, al dan niet in combinatie met jeugdhulp. De stichting verleent deze steun via intermediairs, zijnde maatschappelijke organisaties en gemeenten, die voldoende zicht hebben op de sociale en financiŽle achtergrond van deze kinderen.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Behaalde resultaten kunnen gevonden worden in het jaarverslag en/of de jaarrekening van stichting Nationaal Fonds Kinderhulp.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het bijeenbrengen van gelden , door middel van:
a. een jaarlijkse, nationale collecte;
b. alle binnen het kader van haar werkzaamheden aanvaardbare inzamelingstechnieken.
Tot het doel van de stichting behoren tevens:
a. het beheren van fondsen en besturen van rechtspersonen met een gelijk of aanverwant doel;
b. het creŽren van bewustwording over armoedeproblematiek in Nederland, de impact daarvan op kinderen en jongeren ťn de rol die het Nationaal Fonds Kinderhulp daarin vervult.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.