Skip to main content
U kunt naar beneden scrollen
U kunt naar beneden scrollen
Close Menu

Kinderhulp, St. Nationaal Fonds

Begunstigden: Kinderen
Collecteweek: 15-04-2018 t/m 21-04-2018

Hoe zijn de baten in 2015 aangewend?  
Zie voor de toelichting de jaarverslaggeving van de organisatie.

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De stichting heeft ten doel het verlenen van financiŽle steun ten behoeve van op het gebied van jeugdzorg werkzaam zijnde organisaties, teneinde daardoor het maatschappelijk welzijn voor jeugdige personen in de ruimste zin des woords te bevorderen.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het bijeenbrengen van gelden door middel van:
a. een jaarlijkse nationale collecte;
b. alle binnen het kader van haar werkzaamheden aanvaardbare inzamelingstechnieken.
Tot het doel van de stichting behoort tevens:
a. het beheren van fondsen en besturen van rechtspersonen met een gelijk of aanverwant doel;
b. het geven van voorlichting over jeugdzorg en de rol die het Nationaal Fonds Kinderhulp daarin vervult.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Behaalde resultaten kunnen gevonden worden in het jaarverslag en/of de jaarrekening van stichting Nationaal Fonds Kinderhulp.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het Nationaal Fonds Kinderhulp komt op voor kinderen die - vanuit een moeilijke thuissituatie - een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De activeiten, bijvoorbeeld een lidmaatschap voor een sportclub, zijn er vooral op gericht kinderen aansluiting te laten houden bij leeftijdsgenoten. Ook richten de activiteiten zich op het ontwikkelen van de persoonlijke vaardigheden.