Skip to main content
Close Menu

Pax Kinderhulp

Begunstigden: Dak- en thuislozen, Kinderen, Minima, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van natuurrampen, Slachtoffers van oorlog, Vluchtelingen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De stichting stelt zich ten doel het welzijn van kinderen, die buiten Nederland wonen, te bevorderen. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
1. Verzorgen van vakanties voor kinderen uit het buitenland en het organiseren van vakantieactiviteiten voor buitenlandse kinderen.
2. Overleg te voeren met betrokken instanties in het buitenland.
3. Samen te werken met Nederlandse organisaties die een soortgelijk doel nastreven.
4. Het verzorgen van transporten met hulpgoederen naar vluchtelingenkampen in Irak voor Iraakse en Syrische vluchtelingen

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De stichting inviteert kinderen vanuit het buitenland op vakantie te komen in Nederland. Waar dit soms niet mogelijk is, worden vakanties georganiseerd in het land van herkomst. De hulp bestaat dan ook uit "de benarde leef- en opgroei-omgeving trachten te verbeteren".
Voor de transport van hulpgoederen in Irak worden goederen ingezameld in Nederland en sponsoractiviteiten uitgevoerd om de transporten te kunnen bekostigen

Beleidsplan

Pax Kinderhulp nodigt kinderen uit minder bedeelde gebieden uit voor een vakantie, in Nederland bij gastouders en in eigen land in een kinderkamp. Hiervoor worden de fondsen in Nederland geworven om dit mooie werk mogelijk te maken. Kinderen komen als kleine volwassenen met veel zorgen en gaan weer weg als kind.
Bekijk het meest actuele beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.