Skip to main content
Close Menu

Red een Kind

Begunstigden: Gemeenschappen, Jongeren, Kinderen, Mensen met een beperking, Minderheden, Minima, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van natuurrampen, Slachtoffers van oorlog, Vluchtelingen, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

GeÔnspireerd door Gods liefde streeft Red een Kind ernaar dat kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen hun leven kunnen leiden in waardigheid en al zijn volheid.

Red een Kind stelt gezinnen en hun gemeenschap, die worden geconfronteerd met marginalisering, discriminatie en armoede, in staat een goede en veilige plek te zijn voor kwetsbare kinderen, in liefde, waardigheid en met kansen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Kinderen krijgen goed onderwijs, jongeren en jonge ouders volgen een vaktraining en onderricht in life skills. Na die scholing of training worden jongeren en jonge ouders gekoppeld aan de arbeidsmarkt. Zo worden kinderen, jongeren, gezinnen en leefgemeenschappen toegerust om zelf inkomen te verwerven en hun weerstandvermogen bij tegenslag te vergroten. Samen met de doelgroep is er veel aandacht voor het voorzien in de primaire levensbehoeften en aansluiting op onderwijs. Ook wordt aandacht besteed aan sociale, psychologische en spirituele aspecten om een evenwichtige persoonlijkheidsvorming te bereiken. Een verbetering van de positie en inclusie van kwetsbare kinderen, inclusief aandacht voor kinderrechten staan centraal bij alle activiteiten.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.