Skip to main content
Close Menu

Edukans

Begunstigden: Jongeren, Kinderen, Minderheden, Minima, Vrouwen en meisjes, Werklozen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Edukans helpt kansarme kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden met toegankelijk en relevant onderwijs. Daarbij betrekt Edukans de samenleving in het algemeen en het onderwijs in het bijzonder bij internationale samenwerking.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- 332.193 kinderen in ontwikkelingslanden kregen goed basisonderwijs.
- 4.526 jongeren leerden een vak.
- 6.787 docenten werden bereikt en geven beter les.
- 1.968 ouderraden en schoolbesturen werden getraind.
- 196 (toekomstige) Nederlandse docenten deelden hun ervaringen met collega?s in ontwikkelingslanden

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Edukans ondersteunt onderwijsprojecten in het basisonderwijs voor kinderen tot en met 14 jaar en beroepsonderwijs voor jongeren tot en met 18 jaar. Edukans traint docenten in beter lesgeven en ondersteunt ouderraden en schoolbesturen. Onze programma?s voor basisonderwijs tot en met hoger onderwijs in Nederland betrekken scholen, leerlingen en studenten bij ontwikkelingssamenwerking.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.