Skip to main content
Close Menu

Wereldkinderen

Begunstigden: Alleenstaande ouders, Kinderen, Minima, Slachtoffers van seksueel misbruik, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De vereniging stelt zich ten doel het verlenen van hulp aan kinderen in nood; in het bijzonder die woonachtig in of afkomstig uit landen buiten Nederland - alsook het in dat kader behartigen van de belangen van degenen die metterdaad aan deze hulp bijdragen.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In 2012 steunde Wereldkinderen 63 projecten in 10 landen in AziŽ, Afrika, Latijns Amerika en het Caribisch gebied. In 2012 werden op het terrein van gezinsversterking en gezinsvervanging in eigen land 16.308 kinderen ondersteund. Met interlandelijke adoptie vonden 123 kinderen uit zes verschillende landen via Wereldkinderen een nieuw thuis in Nederland.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Ondersteuning van projecten op het gebied van dagopvang, gezinsbegeleiding en pleegzorg, bemiddeling bij interlandelijke adoptie wanneer de kinderen niet in het eigen land gehuisvest kunnen worden.

Interventie van 4 stappen: 1. preventie familiedesintegratie; 2 re-integratie biologische familie; 3 vervangend thuis in eigen land; 4 interlandelijke adoptie.

1. In eerste instantie steunt Wereldkinderen programma?s gericht op preventie van familiedesintegratie door het versterken van de biologische familie van het kind. Wereldkinderen richt zich daarbij vooral op programma?s die zich inzetten voor kinderen en gezinnen met HIV/aids, kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, onderwijs, bestaanszekerheid en tijdelijke opvang van kinderen.

2. In tweede instantie steunt Wereldkinderen programma?s gericht op familie-re-integratie door het re-integreren van kinderen in hun biologische familie of gemeenschap. Het gaat hierbij om kinderen die op straat opgroeien, in een tehuis wonen of op een andere manier gescheiden van hun familie leven.

3. Wanneer er geen gelegenheid is voor kinderen om in hun eigen familie op te groeien, hanteert Wereldkinderen als derde stap in haar interventieprogramma gezinsvervanging in eigen land. Wereldkinderen steunt daarbij programma?s die zich inzetten voor permanente zorg in een pleeggezin, nationale adoptie of alternatieve gezinsvervangende situaties.

4. Wanneer er geen mogelijkheden voor een kind zijn om op te groeien in een gezin of vervangend thuis in eigen land biedt Wereldkinderen het kind een kans om via interlandelijke adoptie een nieuw liefdevol thuis in Nederland te vinden. Het gaat vooral om kinderen met complexe achtergronden, zoals kinderen met een medisch dossier, oudere kinderen en meerlingen.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.