Skip to main content
Close Menu

Kind en Brandwond

Begunstigden: Kinderen, Mensen met een beperking

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De bevordering van de wetenschap ten aanzien van de behandeling van kinderen met brandwonden en al hetgeen daarmee rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In de activiteitenkrant staat een uitgebreid overzicht van de behaalde resultaten. Een kindervakantieweek is georganiseerd met dertien vrijwilligers. 28 kinderen hebben deelgenomen. Het evaluatieonderzoek naar de vakantieweken is afgerond. De verbouwing van het Kiwanishuis in het brandwondencentrum van het Groninger Martini Ziekenhuis is afgerond. En er is aandacht besteed aan het omgaan met pesten van kinderen met brandwonden.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Vakantieweken voor kinderen die brandwonden hebben opgelopen;
Participatie in de nationale Brandwondendag;
Project Lekker Leuk Logeren;
Familieweekend;
FinanciŽle ondersteuning kinderbrandwondencentra;
Ontwikkelen en beheren van het Kinder Informatie Dossier;
FinanciŽle ondersteuning van de twee kiwanishuizen en participatie in het bestuur ervan.

Beleidsplan

Kinder-, tiener- en jongerenvakantieweken, gezinsdag, Dagboek/nazorg/ouderinfodossier, Lekker Leuk Logeren, Colombinehuis, Kiwanishuizen Beverwijk en Groningen, knuffels, kinderverbandwisselkamer Groningen, enz.

Inkomsten uit giften, donateurs, rentes, Vriendenloterij, bijdragen deelnemers vakantieweken, nalatenschappen.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.