Skip to main content
Close Menu

War Child

Begunstigden: Jongeren, Kinderen, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van oorlog, Slachtoffers van seksueel misbruik, Vluchtelingen, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

War Child zet zich in voor een beter leven van honderdduizenden oorlogskinderen.
- Door ze te helpen met het verwerken van hun ingrijpende ervaringen en ze te leren weer contact te durven maken met andere mensen en het opbouwen van hun zelfvertrouwen.
- Toegang tot kwaliteitsonderwijs te geven, zodat ze leren lezen, schrijven, rekenen of een vak leren.
- Het bieden van een veilige omgeving waar kinderen tot zichzelf kunnen komen en sterker worden, zodat ze een stabiele en vooral vreedzame toekomst kunnen opbouwen.
War Child werkt wereldwijd.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

War Child heeft met haar programma?s in 2011 in totaal 3,5 miljoen mensen bereikt waarvan 1,8 miljoen kinderen (15 jaar en jonger) en jongeren (16-24) in 11 (voormalige) conflictgebieden.
Door hen te beschermen tegen geweld, psychosociale steun te bieden en toegang tot kwaliteitsonderwijs te bieden, heeft War Child de weerbaarheid van deze kinderen en jongeren versterkt, maar ze ook in staat gesteld vorm te geven aan hun eigen toekomst. Ook ouders, leraren, maatschappelijk werkers, vrijwilligers en lokale leiders namen deel aan verschillende programma-activiteiten, waarin ze leerden om op positieve wijze met de kinderen om te gaan, hun verantwoordelijkheid naar de kinderen toe in te vullen en ze de steun te bieden die nodig is in de ontwikkeling naar gezonde volwassenen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Aanbieden van programma?s voor kinderen en jonge mensen op het terrein van Bescherming, Psychosociale steun en Educatie. Door een geÔntegreerde aanpak met elementen van deze 3 hoofdthema?s en de wijze waarop de programma?s worden uitgevoerd: op basis van participatie, gelijkwaardigheid, met creatieve methodes en conflic bewust, streven wij een blijvend effect na. Niveaus waarop wij werken zijn: door directe hulp, het vergroten van lokale capaciteit en het beÔnvloeden van beleid.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.