Skip to main content
Close Menu

Scholenproject Cambodja Rotterdam

Begunstigden: Jongeren, Kinderen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

SSCR wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Cambodja door het financieel ondersteunen van schoolprojecten gericht op kansarme kinderen en jongeren. Zo wil SSCR vooral de kansarme jongeren in staat stellen om later zelf een menswaardige leef- en woongemeenschap op te bouwen. Om dit te bereiken geeft SSCR in Nederland voorlichting over ontwikkelingssamenwerking en brengt het geld bijeen, dat wordt besteed aan kleinschalige en duurzame projecten in Cambodja. Lokale organisaties in Cambodja dragen zorg voor de uitvoering in directe samenwerking met de plaatselijke gemeenschap.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

SSCR heeft tot nu toe 60 scholen gerepareerd en/of nieuw gebouwd.
Verder worden op dit moment de families van 134 studenten en kinderen ondersteund via het Don Bosco Children Fund of Cambodja.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In Nederland geeft SSCR voorlichting gericht op het nut en de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking met Cambodja en zamelt SSCR fondsen in voor het aanbieden van onderwijs aan kansarme jongeren en het realiseren van schoolprojecten.
In Cambodja worden lokale organisaties ondersteund en aangemoedigd om samen met de lokale bevolking duurzame schoolprojecten te realiseren.

Beleidsplan

In 2016 trachten we voorlichting te geven en fondsen te werven voor de bouw van minstens 1 nieuwe dorpsschool in O Mlu en een zonnepanelen installatie voor de Don Bosco Technical School in Sihanoukville. Verder willen we ca. 100 school kinderen die verder dan 3 km van de school wonen een fiets geven en voor 5.000 kinderen twee sets school uniformen financieren. Uiteindelijk ondersteunen we op dit moment ca. 130 families van kinderen en studenten om hun kinderen schoolbezoek en beroepsopleiding te kunnen laten volgen.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.