4 oktober 2021

Geen ver-van-je-bedshow: Over terrorismefinanciering, witwassen, de-risking door banken en de gevolgen voor de goededoelensector

Het tegengaan van terrorismefinanciering en witwaspraktijken staat hoog op de politieke agenda. Nationale en Europese overheden scherpen bestaande regels aan of ontwikkelen nieuwe wet- en regelgeving om praktijken die onze democratische rechtstaat ondermijnen aan te pakken. Ook banken worden steeds kritischer om mogelijke risico’s te minimaliseren als het gaat om het faciliteren van financiële transacties. Wij vinden óók dat dergelijke ondermijnende praktijken moeten worden aangepakt, zeker als de kans bestaat dat ze worden uitgevoerd onder de vlag van filantropie. Maar veel maatregelen zijn zo generiek van aard dat grote negatieve impact op het werk van goede doelen dreigt.

Welke ontwikkelingen zijn er? Wat is de stand van zaken bij Erkende Goede Doelen als het gaat om risicobeheersing? Waar moeten goede doelen op letten? Welke rol spelen de banken? Welke rol speelt toezichthouder CBF en welke normen van de Erkenning voorzien in risicobeperking? Waar lopen goede doelen tegenaan en welke uitdagingen liggen er?

Kortom, hoe kunnen risico’s beperkt worden zonder dat dit ten koste gaat van de ruimte voor het werk van goede doelen? Om deze vragen te beantwoorden, organiseren het CBF en Goede Doelen Nederland een online bijeenkomst. Binnenkort volgt meer informatie over het programma. Noteer 28 oktober alvast in je agenda