14 juli 2022 - 23 september 2022

Moresprudentie-Event

Het mag, maar deugt het ook?  

Discussieer mee op donderdag 22 september 2022

Samen met directeuren van Erkende Goede Doelen houden we een aantal herkenbare vraagstukken uit de dagelijkse praktijk tegen het licht. De vraag die we daarbij stellen is: Het mag, maar deugt het ook? Past de praktijk nog in de maatschappelijke context van vandaag? Welke bewuste en onbewuste keuzes maak je? Een voorbeeld van zo’n vraagstuk is de kostentoerekening. Welk deel van de kosten reken je toe aan werving en welk deel aan voorlichting? We stellen twee onderwerpen aan de orde die prikkelend worden ingeleid. 

Onder leiding van Jan van Berkel, voorzitter van Goede Doelen Nederland, worden de onderwerpen met diverse deelvragen uitgediept. Het Moresprudentie-Event wordt georganiseerd door Goede Doelen Nederland en het CBF.

Praktische informatie

Datum: Donderdag 22 september 2022

Tijd: 15.00 – 18.00 uur

Locatie: Muntgebouw, Utrecht

Genodigden: Directeuren van Erkende Goede Doelen. ZIj ontvangen een uitnodiging per mail.

Debatleider: Jan van Berkel, Voorzitter van Goede Doelen Nederland