Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
0,00 0,00 0,00 0,00
Elburg Bouwt Grenzeloos 1.077,00 1.105,00 0,00 0,00
St actiecomite Juliana 0,00 0,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 446,00 0,00 0,00 0,00
Jantje Beton 2.066,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 3.475,00 0,00 0,00 0,00
Rode Kruis 5.682,00 0,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 7.771,00 0,00 0,00 0,00
Amnesty International 2.850,00 0,00 0,00 0,00
ZOA 5.863,00 0,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 3.643,00 0,00 0,00 0,00
Longfonds 6.082,00 0,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 6.363,00 0,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 5.982,00 0,00 0,00 0,00
Epilepsiefonds 4.029,00 0,00 0,00 0,00
Hartstichting 6.257,00 0,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 11.460,00 0,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 2.540,00 0,00 0,00 0,00
Nierstichting 7.109,00 0,00 0,00 0,00
ReumaNederland 8.334,00 0,00 0,00 0,00
Hersenstichting 7.665,00 0,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 3.794,00 0,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) 669,00 0,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 8.492,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 1.265,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 2.356,00 0,00 0,00 0,00
HandicapNL 6.423,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Vereniging 't Harde 0,00 0,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Open Doors 0,00 0,00 0,00 0,00
Dorcas Andijk 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Compassion 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Dierenambulance Noord-Veluwe 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Hartekind 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Oranje Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Beat Batten! 133,00 0,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 867,00 0,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.