Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
KWF Kankerbestrijding 37.169,00 36.250,00 0,00 0,00
Hartstichting 19.741,00 18.067,00 0,00 0,00
ReumaNederland 19.396,00 18.735,00 14.432,00 0,00
Longfonds 17.983,00 19.689,00 17.510,00 0,00
Nierstichting 15.863,00 17.569,00 0,00 0,00
Rode Kruis 14.131,00 12.250,00 0,00 0,00
Hersenstichting 10.457,00 14.721,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 9.207,00 8.829,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 8.782,00 8.062,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 8.698,00 11.278,00 0,00 0,00
Jantje Beton 8.654,00 8.800,00 0,00 0,00
ZOA 8.398,00 9.591,00 0,00 0,00
Amnesty International 7.058,00 5.434,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 5.835,00 4.904,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 5.557,00 5.976,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 5.509,00 3.118,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 5.269,00 6.263,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 4.956,00 2.581,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 4.483,00 3.952,00 0,00 0,00
Federatie Enschedese Drum en showbands 4.322,00 0,00 896,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 4.112,00 4.533,00 0,00 0,00
Epilepsiefonds 3.772,00 2.822,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 3.272,00 3.123,00 0,00 0,00
Sportver voor aangepaste sporten De Tubanten 3.263,00 2.760,00 1.403,00 0,00
Stichting Enschedese speeltuinen 2.734,00 1.960,00 2.263,00 0,00
Oranje Fonds 2.004,00 0,00 0,00 0,00
HandicapNL 1.702,00 1.622,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 1.556,00 2.102,00 0,00 0,00
Federatie Enschedese Muziekverenigingen 444,00 510,00 535,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting MST Benefietcommissie 0,00 0,00 0,00 0,00
Bartiméus Fonds 0,00 0,00 95,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 0,00 0,00 0,00 0,00
Boerendansgr "De Schaddenrieders" 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Manege "Het Roessingh" 0,00 1.438,00 0,00 0,00
Stichting Campagneteam Huntington 0,00 0,00 0,00 0,00
Brandweer Twente 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Dierenfonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Run for Cancer 0,00 0,00 0,00 0,00
Ledenvereniging FC Twente '65 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.