Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Federatie Enschedese Muziekverenigingen 651,00 444,00 510,00 535,00
Stichting Manege "Het Roessingh" 0,00 0,00 1.438,00 0,00
HandicapNL 1.350,00 1.702,00 1.622,00 0,00
Benefietdiner MST, st. 0,00 0,00 1.681,00 0,00
Stichting Enschedese speeltuinen 2.875,00 2.734,00 1.960,00 0,00
Nationaal MS Fonds 1.760,00 1.556,00 2.102,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 3.336,00 4.956,00 2.581,00 0,00
Sportver voor aangepaste sporten De Tubanten 6.230,00 3.263,00 2.760,00 1.403,00
Epilepsiefonds 2.738,00 3.772,00 2.822,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 2.912,00 5.509,00 3.118,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 3.985,00 3.272,00 3.123,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 3.969,00 4.483,00 3.952,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 7.127,00 4.112,00 4.533,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 4.388,00 5.835,00 4.904,00 0,00
Amnesty International 7.154,00 7.058,00 5.434,00 0,00
Diabetes Fonds 4.669,00 5.557,00 5.976,00 0,00
Natuurmonumenten 7.490,00 5.269,00 6.263,00 0,00
Alzheimer Nederland 7.213,00 8.782,00 8.062,00 0,00
Jantje Beton 10.506,00 8.654,00 8.800,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 9.750,00 9.207,00 8.829,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.