Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Dierenbescherming 641,00 1.381,00 1.053,00 0,00
Diabetes Fonds 824,00 688,00 732,00 0,00
HandicapNL 1.170,00 481,00 500,00 0,00
Natuurmonumenten 1.322,00 1.212,00 1.912,00 0,00
Jantje Beton 2.174,00 2.203,00 2.356,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 2.445,00 1.871,00 1.852,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 2.584,00 2.540,00 2.589,00 0,00
Alzheimer Nederland 2.733,00 3.840,00 3.683,00 0,00
Nationaal MS Fonds 2.780,00 3.654,00 4.194,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 2.834,00 2.470,00 2.802,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 2.993,00 2.712,00 3.715,00 0,00
Amnesty International 3.188,00 2.549,00 2.126,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 3.321,00 2.797,00 2.455,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 3.952,00 3.496,00 870,00 0,00
Epilepsiefonds 3.975,00 3.689,00 4.234,00 0,00
Rode Kruis 5.043,00 5.580,00 3.546,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 5.214,00 6.149,00 2.633,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 6.696,00 5.900,00 6.270,00 0,00
ZOA 8.431,00 9.624,00 9.855,00 0,00
Longfonds 8.506,00 8.832,00 6.372,00 0,00
Nierstichting 9.669,00 10.078,00 9.697,00 0,00
Hartstichting 12.918,00 12.239,00 11.724,00 0,00
ReumaNederland 14.170,00 14.287,00 14.417,00 0,00
Hersenstichting 14.223,00 13.426,00 11.892,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 19.801,00 20.069,00 19.752,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.