Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
Ontmoeting 0,00 693,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 4.572,00 0,00 0,00 0,00
Woord en Daad 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel 893,00 0,00 0,00 0,00
EHBO Buurmalsen/Tricht 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Dierenasiel Tiel 0,00 0,00 0,00 0,00
Bartiméus Fonds 0,00 724,00 0,00 0,00
Stichting Corsowagen Buurmalsen Tricht 0,00 0,00 0,00 0,00
VBOK 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Corsowagen Geldermalsen 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Dorpshuis Tricht 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Oranje Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Bees Helping Hand 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Ontmoeting 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 1.994,00 0,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 5.901,00 0,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 0,00 0,00 0,00 0,00
Hersenstichting 711,00 1.639,00 0,00 0,00
Jantje Beton 2.938,00 3.565,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.