Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
KWF Kankerbestrijding 24.088,00 27.463,00 26.115,00 0,00
Hartstichting 16.735,00 16.031,00 16.241,00 0,00
ReumaNederland 15.667,00 8.807,00 11.197,00 0,00
Nierstichting 12.712,00 13.369,00 11.380,00 0,00
Rode Kruis 11.370,00 8.910,00 6.700,00 0,00
Jantje Beton 9.096,00 8.949,00 9.086,00 0,00
Amnesty International 8.851,00 7.267,00 6.144,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 7.517,00 5.199,00 10.905,00 0,00
Oranje Fonds 6.273,00 0,00 0,00 0,00
Hersenstichting 5.666,00 5.533,00 6.138,00 0,00
Dierenbescherming 5.539,00 4.399,00 3.601,00 0,00
Natuurmonumenten 5.235,00 4.480,00 2.220,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 5.219,00 5.964,00 7.531,00 0,00
ZOA 5.113,00 4.314,00 3.218,00 0,00
Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) 4.177,00 4.681,00 5.063,00 0,00
Alzheimer Nederland 3.896,00 4.595,00 5.885,00 0,00
Longfonds 3.733,00 3.070,00 3.087,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 3.700,00 3.868,00 3.748,00 0,00
Nationaal MS Fonds 2.777,00 2.027,00 1.918,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 2.109,00 1.957,00 2.839,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 2.068,00 1.590,00 123,00 0,00
Diabetes Fonds 1.969,00 1.960,00 2.343,00 0,00
Dierenambulance Gouda e.o. (DAGO) 1.880,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.699,00 1.830,00 1.154,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 877,00 494,00 721,00 0,00
Bartiméus Fonds 678,00 0,00 0,00 0,00
Epilepsiefonds 503,00 0,00 94,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
St Samen Sterk voor de Verdediging van mensenrechten en vluchtelingen 0,00 0,00 0,00 0,00
Kinderboerderij de Goudse Hofsteden 0,00 0,00 0,00 0,00
Sympany+ 0,00 0,00 0,00 0,00
St. Ontmoeting inzake comit�rimpenerwaard 0,00 0,00 0,00 0,00
Save the Children 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting CliniClowns Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Pink Ribbon (Onderdeel van KWF Kankerbestrijding) 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting mensenrechten stop maatschappelijk geweld 0,00 0,00 0,00 0,00
SMHO 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrum voor Dierenhulpverlening 0,00 0,00 457,00 0,00
St. Rolstoelbus Heerhugowaard 0,00 0,00 0,00 0,00
Roparun 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.