Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Fonds Gehandicaptensport 1.039,00 665,00 363,00 0,00
Sint Nicolaascomité Leuth (collecte Leuth) 467,00 0,00 582,00 0,00
Dierenambulance Nijmegen 2.190,00 0,00 665,00 511,00
Diabetes Fonds 699,00 964,00 827,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 1.419,00 1.015,00 863,00 0,00
Natuurmonumenten 666,00 892,00 877,00 0,00
Sint Nicolaascomité Ooij (collecte Ooij) 0,00 1.065,00 1.043,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 2.102,00 1.937,00 1.378,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 2.093,00 1.578,00 1.512,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 168,00 635,00 1.724,00 0,00
Hersenstichting 1.881,00 425,00 1.970,00 0,00
NSGK 2.580,00 2.752,00 1.990,00 0,00
Sint Nicolaascomité Millingen aan de Rijn (collecte Millingen aan de Rijn) 0,00 2.140,00 2.156,00 0,00
Dierenbescherming 1.551,00 2.180,00 2.599,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 2.241,00 2.731,00 2.793,00 0,00
Nationaal MS Fonds 3.114,00 3.963,00 2.953,00 0,00
Jantje Beton 4.873,00 4.012,00 3.399,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 4.579,00 4.329,00 3.588,00 0,00
Amnesty International 4.531,00 4.693,00 4.696,00 0,00
Longfonds 5.822,00 5.318,00 5.037,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.