Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Sint Nicolaascomité Leuth (collecte Leuth) 467,00 0,00 582,00 0,00
Dierenambulance Nijmegen 2.190,00 0,00 665,00 0,00
Sint Nicolaascomité Ooij (collecte Ooij) 0,00 1.065,00 1.043,00 0,00
Sint Nicolaascomité Millingen aan de Rijn (collecte Millingen aan de Rijn) 0,00 2.140,00 2.156,00 0,00
Koor Ap/Art (eitjesactie Millingen aan de Rijn) 2.582,00 2.687,00 0,00 2.335,00
Sint Nicolaascomite Breedeweg 889,00 0,00 0,00 0,00
Hersenstichting 1.881,00 425,00 0,00 0,00
Jantje Beton 4.873,00 4.012,00 0,00 0,00
Amnesty International 4.531,00 4.693,00 0,00 0,00
ReumaNederland 7.548,00 7.166,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 1.039,00 665,00 0,00 0,00
Hartstichting 7.466,00 8.209,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 168,00 635,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 2.102,00 1.937,00 0,00 0,00
Longfonds 5.822,00 5.318,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 2.241,00 2.731,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 666,00 892,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 14.761,00 7.606,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 4.579,00 4.329,00 0,00 0,00
Nierstichting 6.050,00 5.740,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.