Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
Natuurmonumenten 10.492,00 4.277,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Jantje Beton 3.372,00 3.718,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 7.788,00 9.722,00 0,00 0,00
Rode Kruis 14.599,00 12.161,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 3.548,00 8.322,00 0,00 0,00
Amnesty International 18.715,00 26.452,00 0,00 0,00
ZOA 4.566,00 6.708,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 8.987,00 11.444,00 0,00 0,00
Longfonds 13.174,00 14.960,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 15.016,00 14.058,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 31.937,00 31.536,00 0,00 0,00
EpilepsieNL 2.854,00 4.469,00 0,00 0,00
Hartstichting 17.645,00 15.980,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 25.488,00 39.704,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 248,00 808,00 0,00 0,00
Nierstichting 29.102,00 32.259,00 0,00 0,00
ReumaNederland 21.518,00 19.602,00 0,00 0,00
Hersenstichting 6.832,00 14.030,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 7.967,00 9.210,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 14.330,00 11.664,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 4.391,00 5.326,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 6.304,00 8.481,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 2.583,00 3.383,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 3.012,00 6.578,00 0,00 0,00
HandicapNL 887,00 633,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.