Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
0,00 0,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 2.540,00 2.235,00 1.600,00 0,00
Amnesty International 1.498,00 1.846,00 1.520,00 0,00
Bartiméus Fonds 0,00 542,00 377,00 205,00
Diabetes Fonds 1.226,00 1.625,00 3.676,00 0,00
Dierenbescherming 2.730,00 2.514,00 1.950,00 0,00
Epilepsiefonds 1.926,00 2.841,00 2.340,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 3.615,00 2.906,00 3.023,00 0,00
HandicapNL 1.317,00 1.258,00 789,00 0,00
Hartstichting 8.016,00 8.753,00 8.324,00 0,00
Hersenstichting 2.082,00 2.968,00 4.475,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 2.487,00 3.658,00 3.434,00 0,00
Jantje Beton 1.822,00 1.737,00 1.851,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 12.968,00 12.605,00 12.746,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 317,00 930,00 1.016,00 0,00
Longfonds 7.085,00 6.355,00 6.646,00 6.159,00
Maag Lever Darm Stichting 643,00 1.342,00 1.098,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 455,00 1.342,00 548,00 0,00
Nationaal MS Fonds 1.694,00 2.149,00 3.020,00 0,00
Natuurmonumenten 1.372,00 1.454,00 1.584,00 0,00
NCFS (Cystic Fibrosis) 0,00 0,00 0,00 0,00
NCFS (Cystic Fibrosis) 0,00 3.339,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 5.798,00 6.270,00 6.739,00 0,00
Nierstichting 5.401,00 4.827,00 5.951,00 0,00
Orange Babies 0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.779,00 2.764,00 2.471,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 2.577,00 3.134,00 3.977,00 0,00
ReumaNederland 8.178,00 8.399,00 8.512,00 0,00
Rode Kruis 791,00 929,00 510,00 0,00
RotaryClub Neede 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting engelen zonder paradijs/Ezopa 632,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Jamaal Elmi Foundation 0,00 0,00 0,00 0,00
Vereniging De Keiensleppers 0,00 0,00 0,00 0,00
ZOA 3.294,00 3.220,00 2.867,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.