Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
Bartiméus Fonds 377,00 205,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 1.584,00 454,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 1.098,00 894,00 0,00 0,00
HandicapNL 789,00 1.203,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 548,00 1.231,00 0,00 0,00
Amnesty International 1.520,00 1.317,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 1.950,00 1.405,00 0,00 0,00
Jantje Beton 1.851,00 1.683,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 1.600,00 1.951,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 3.020,00 2.119,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 3.434,00 2.164,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 2.471,00 2.289,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 3.023,00 2.487,00 0,00 0,00
EpilepsieNL 2.340,00 2.580,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 3.676,00 2.801,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 3.977,00 3.893,00 0,00 0,00
Hersenstichting 4.475,00 4.794,00 0,00 0,00
Nierstichting 5.951,00 4.953,00 0,00 0,00
Longfonds 6.646,00 6.159,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 6.739,00 6.909,00 0,00 0,00
Hartstichting 8.324,00 7.633,00 0,00 0,00
ReumaNederland 8.512,00 7.826,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 12.746,00 12.554,00 0,00 0,00
Orange Babies 0,00 0,00 0,00 0,00
Jongeren Carnavals Vereniging Hatsjikidee 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting engelen zonder paradijs/Ezopa 0,00 0,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00
RotaryClub Neede 0,00 0,00 0,00 0,00
ZOA 2.867,00 0,00 0,00 0,00
Rode Kruis 510,00 0,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 1.016,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
NCFS (Cystic Fibrosis) 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.