Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
0,00 0,00 0,00 0,00
ADRA 0,00 0,00 0,00 0,00
ADRA Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 5.463,00 8.730,00 8.812,00 0,00
Amnesty International 22.366,00 24.080,00 13.777,00 0,00
Amref Flying Doctors 0,00 975,00 175,00 0,00
Bartiméus Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Daniel den Hoed Stichting 0,00 0,00 0,00 974,00
Diabetes Fonds 4.256,00 4.025,00 4.691,00 0,00
Dierenambulance N.H.Z. 5.342,00 6.010,00 4.662,00 0,00
Dierenbescherming 13.715,00 12.050,00 9.960,00 0,00
Duchenne Heroes 617,00 0,00 0,00 0,00
Epilepsiefonds 747,00 1.454,00 1.054,00 0,00
Fahari Foundation 571,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 3.693,00 3.106,00 4.354,00 0,00
Haarlemse Reddings Brigade 0,00 0,00 2.200,00 0,00
HandicapNL 3.252,00 4.737,00 3.396,00 0,00
Hartstichting 5.279,00 3.465,00 8.353,00 0,00
Hersenstichting 3.356,00 3.309,00 4.434,00 0,00
Hersteld Apostolische Zendingskerk 1.894,00 2.779,00 2.786,00 2.588,00
Het Gehandicapte Kind 4.321,00 2.917,00 4.952,00 0,00
Jantje Beton 23.504,00 17.436,00 24.754,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 35.290,00 42.924,00 42.583,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 5.115,00 7.293,00 5.633,00 0,00
Longfonds 10.003,00 6.854,00 8.246,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 2.459,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 5.032,00 1.368,00 4.944,00 0,00
Nationaal MS Fonds 3.223,00 1.885,00 2.279,00 0,00
Natuurmonumenten 9.225,00 13.215,00 10.234,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 11.392,00 11.067,00 12.453,00 0,00
Nierstichting 17.454,00 17.041,00 21.769,00 0,00
Oranje Fonds 4.001,00 5.309,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 11.736,00 11.057,00 9.249,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 2.205,00 1.498,00 1.330,00 0,00
ReumaNederland 8.162,00 7.665,00 11.029,00 0,00
Rode Kruis 20.162,00 18.246,00 11.822,00 0,00
Stichting Animal Rights 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting ANTAR 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Bedenk 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Egelopvang Haarlem en omstreken 3.363,00 3.462,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.