Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
Stichting Hartekind 0,00 219,00 77,00 0,00
Daniel den Hoed Stichting 0,00 0,00 974,00 0,00
Epilepsiefonds 1.454,00 1.054,00 1.431,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 1.498,00 1.330,00 1.654,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.368,00 4.944,00 2.366,00 0,00
Hersteld Apostolische Zendingskerk 2.779,00 2.786,00 2.588,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 3.106,00 4.354,00 3.007,00 0,00
HandicapNL 4.737,00 3.396,00 3.203,00 0,00
Diabetes Fonds 4.025,00 4.691,00 3.228,00 0,00
Nationaal MS Fonds 1.885,00 2.279,00 3.704,00 0,00
Hersenstichting 3.309,00 4.434,00 3.950,00 0,00
Hartstichting 3.465,00 8.353,00 5.929,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 7.293,00 5.633,00 6.621,00 0,00
Longfonds 6.854,00 8.246,00 7.470,00 0,00
Dierenbescherming 12.050,00 9.960,00 7.564,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 11.067,00 12.453,00 8.423,00 0,00
Alzheimer Nederland 8.730,00 8.812,00 8.808,00 0,00
ReumaNederland 7.665,00 11.029,00 9.816,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 11.057,00 9.249,00 11.791,00 0,00
Rode Kruis 18.246,00 11.822,00 11.791,00 0,00
Nierstichting 17.041,00 21.769,00 16.756,00 0,00
Jantje Beton 17.436,00 24.754,00 19.411,00 0,00
Amnesty International 24.080,00 13.777,00 21.259,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 42.924,00 42.583,00 43.557,00 0,00
Stichting Vogelrampenfonds / Het Vogelhospitaal 0,00 0,00 43.750,00 0,00
Stichting Animal Rights 0,00 0,00 0,00 0,00
Fahari Foundation 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Steun Mensenrechten, Stop Maatschappelijk Geweld 0,00 0,00 0,00 0,00
Duchenne Heroes 0,00 0,00 0,00 0,00
Dierenambulance N.H.Z. 6.010,00 4.662,00 0,00 0,00
Stichting Zwerfkatten Opvang Haarlem 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting ANTAR 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Regionale Dierenambulance Haarlem e.o. en Haarlemmermeer 0,00 0,00 0,00 0,00
Vogelhospitaal 2.013,00 3.450,00 0,00 0,00
ADRA Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Bartiméus Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Volg de Wens 310,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Siaya 0,00 0,00 0,00 0,00
ADRA 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Bedenk 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.