Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Amref Flying Doctors 0,00 975,00 175,00 0,00
Stichting Hartekind 0,00 0,00 219,00 0,00
Stichting Kinderfondsen Nederland 0,00 2.380,00 943,00 0,00
Haarlemse Reddings Brigade 0,00 0,00 2.200,00 0,00
Hersteld Apostolische Zendingskerk 1.894,00 2.779,00 2.786,00 2.588,00
Vogelhospitaal 3.270,00 2.013,00 3.450,00 0,00
Dierenambulance N.H.Z. 5.342,00 6.010,00 4.662,00 0,00
Stichting Animal Rights 0,00 0,00 0,00 0,00
Fahari Foundation 571,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Steun Mensenrechten, Stop Maatschappelijk Geweld 0,00 0,00 0,00 0,00
Duchenne Heroes 617,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Zwerfkatten Opvang Haarlem 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Siaya 0,00 0,00 0,00 0,00
ADRA 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Bedenk 0,00 0,00 0,00 0,00
SVMV Stichting Samen Sterk voor de Verdediging van Mensenrechten en Vluchtelingen 0,00 0,00 0,00 0,00
Hersenstichting 3.356,00 3.309,00 0,00 0,00
Jantje Beton 23.504,00 17.436,00 0,00 0,00
Amnesty International 22.366,00 24.080,00 0,00 0,00
ReumaNederland 8.162,00 7.665,00 0,00 0,00
ZOA 4.450,00 3.409,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 3.693,00 3.106,00 0,00 0,00
Hartstichting 5.279,00 3.465,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 5.032,00 1.368,00 0,00 0,00
Longfonds 10.003,00 6.854,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 11.736,00 11.057,00 0,00 0,00
Epilepsiefonds 747,00 1.454,00 0,00 0,00
Rode Kruis 20.162,00 18.246,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 9.225,00 13.215,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 35.290,00 42.924,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 2.205,00 1.498,00 0,00 0,00
Nierstichting 17.454,00 17.041,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 13.715,00 12.050,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 11.392,00 11.067,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 4.256,00 4.025,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 5.463,00 8.730,00 0,00 0,00
NSGK 4.321,00 2.917,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 3.223,00 1.885,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 5.115,00 7.293,00 0,00 0,00
Stichting Vogelrampenfonds / Het Vogelhospitaal 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.