Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
KWF Kankerbestrijding 4.206,00 4.365,00 0,00 0,00
Nierstichting 3.232,00 0,00 0,00 0,00
Jantje Beton 2.026,00 1.293,00 0,00 0,00
ReumaNederland 1.725,00 1.994,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 1.720,00 0,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 1.707,00 0,00 0,00 0,00
Epilepsiefonds 1.165,00 710,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 891,00 584,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 888,00 0,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 627,00 468,00 0,00 0,00
Longfonds 491,00 253,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 419,00 0,00 0,00 0,00
Vogelhospitaal 408,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 362,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 342,00 188,00 0,00 0,00
HandicapNL 341,00 131,00 0,00 0,00
Stichting Hartekind 199,00 0,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 157,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Amnesty International 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.