Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
ZOA 2.891,00 0,00 0,00 0,00
Wilde Ganzen 0,00 0,00 0,00 0,00
Van der Kruijs 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Volg de Wens 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting van het Kind 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Steun Mensenrechten Stop Maatschappelijk Geweld 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Steun Is Altijd Welkom 0,00 0,00 1.353,00 0,00
Stichting samensterk voor verdediging voor mensenrechten en vluchtelingen 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Opkikker 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting kleingebaar 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Kinderfondsen Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
stichting Kinderen van de Voedselbank 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Jeugd en Welzijn Leiden 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Hartekind 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Hartekind 0,00 623,00 0,00 0,00
St. PCSOH 0,00 0,00 0,00 0,00
St Kinderfondsen Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Scouting Sint Maarten 0,00 0,00 0,00 0,00
Sc Badhoevedorp 0,00 0,00 0,00 0,00
Rotary Santa Run 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.