Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Steeds vaker wordt er gecollecteerd met digitale betaalmogelijkheden, zoals een QR-code. De opbrengsten van deze manier van collecteren komen vaak direct op de rekening van het Erkende Goede Doel en zijn dan niet te herleiden tot een collectant/gemeente. Daarom geven we nu ook een totaaloverzicht van de opbrengsten, die recht doet aan wat er werkelijk middels de collecte wordt opgehaald.

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2019 2020 2021 2022
KWF Kankerbestrijding 57.414,00 12.717,00 0,00 0,00
ReumaNederland 39.649,00 0,00 0,00 0,00
Nierstichting 23.798,00 26.011,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 16.003,00 6.387,00 0,00 0,00
Jantje Beton 15.752,00 15.375,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 14.762,00 10.330,00 0,00 0,00
Longfonds 14.493,00 0,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 13.919,00 15.203,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 11.401,00 0,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 10.415,00 0,00 0,00 0,00
Hartstichting 10.311,00 687,00 0,00 0,00
Hersenstichting 9.517,00 10.603,00 0,00 0,00
EpilepsieNL 9.137,00 0,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 7.294,00 7.447,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 7.115,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 6.282,00 3.472,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 4.113,00 0,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 3.367,00 1.339,00 0,00 0,00
Amnesty International 3.302,00 5.075,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 3.227,00 0,00 0,00 0,00
ZOA 2.994,00 0,00 0,00 0,00
HandicapNL 2.542,00 2.367,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 2.227,00 0,00 0,00 0,00
Rode Kruis 2.111,00 0,00 0,00 0,00
Hartekind 623,00 0,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 502,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Bartiméus Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting kleingebaar 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Jeugd en Welzijn Leiden 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting van het Kind 0,00 0,00 0,00 0,00
Campagneteam Huntington 0,00 0,00 0,00 0,00
KiKa 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Steun Mensenrechten Stop Maatschappelijk Geweld 0,00 0,00 0,00 0,00
Huisdier in nood 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Steun Is Altijd Welkom 0,00 1.353,00 0,00 0,00
stichting Kinderen van de Voedselbank 0,00 0,00 0,00 0,00
Van der Kruijs 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Kinderfondsen Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.