Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.367,00 502,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 1.633,00 3.227,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 1.686,00 4.113,00 0,00 0,00
HandicapNL 2.790,00 2.542,00 0,00 0,00
ZOA 2.891,00 2.994,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 4.818,00 2.227,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 7.593,00 3.367,00 0,00 0,00
Amnesty International 8.947,00 3.302,00 0,00 0,00
EpilepsieNL 9.097,00 9.137,00 0,00 0,00
Hersenstichting 9.345,00 9.517,00 0,00 0,00
Hartstichting 10.297,00 10.311,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 10.522,00 7.294,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 10.592,00 13.919,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 10.664,00 6.282,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 11.777,00 10.415,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 11.810,00 7.115,00 0,00 0,00
Jantje Beton 12.214,00 15.752,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 13.229,00 14.762,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 14.103,00 16.003,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 14.403,00 11.401,00 0,00 0,00
Longfonds 15.562,00 14.493,00 0,00 0,00
Nierstichting 25.195,00 23.798,00 0,00 0,00
ReumaNederland 38.367,00 39.649,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 53.539,00 57.414,00 0,00 0,00
Bartiméus Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
KiKa 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting kleingebaar 0,00 0,00 0,00 0,00
Hartekind 0,00 623,00 0,00 0,00
Stichting Jeugd en Welzijn Leiden 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting van het Kind 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Steun Mensenrechten Stop Maatschappelijk Geweld 0,00 0,00 0,00 0,00
Huisdier in nood 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Steun Is Altijd Welkom 0,00 0,00 1.353,00 0,00
stichting Kinderen van de Voedselbank 0,00 0,00 0,00 0,00
Van der Kruijs 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Kinderfondsen Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00
Lions Club XXY Haarlemmermeer 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Vogelrampenfonds, het Vogelhospitaal 0,00 0,00 0,00 0,00
St. PCSOH 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.