Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Steeds vaker wordt er gecollecteerd met digitale betaalmogelijkheden, zoals een QR-code. De opbrengsten van deze manier van collecteren komen vaak direct op de rekening van het Erkende Goede Doel en zijn dan niet te herleiden tot een collectant/gemeente. Daarom geven we nu ook een totaaloverzicht van de opbrengsten, die recht doet aan wat er werkelijk middels de collecte wordt opgehaald.

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Goed doel 2019 2020 2021 2022
0,00 0,00 0,00 0,00
Stg. Dierenambulance Alphen aan den Rijn 0,00 0,00 0,00 0,00
Run for Kika marathon 63,00 0,00 0,00 0,00
egelopvang Boskoop 0,00 0,00 0,00 0,00
St. Jeugdvakantieweek 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Hartekind 451,00 0,00 413,00 0,00
ROPARUN 28.360,00 0,00 0,00 0,00
St. Kinderfondsen Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Mborijnland 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Tsjernobyl Kinderen Alphen aan den Rijn 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Mensenkinderen 0,00 368,00 0,00 0,00
Aktie '68 0,00 0,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 14.477,00 6.886,00 0,00 0,00
Amnesty International 12.463,00 10.537,00 0,00 0,00
Artsen voor Kinderen 0,00 0,00 0,00 0,00
CliniClowns 0,00 0,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 4.283,00 0,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 5.911,00 3.108,00 0,00 0,00
Edukans 0,00 0,00 0,00 0,00
EpilepsieNL 1.890,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 2.004,00 62,00 0,00 0,00
Fonds Slachtofferhulp 0,00 0,00 0,00 0,00
HandicapNL 4.923,00 1.715,00 0,00 0,00
Hartekind 0,00 0,00 0,00 0,00
Hartstichting 19.222,00 571,00 0,00 0,00
Hersenstichting 6.821,00 6.958,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 5.453,00 0,00 0,00 0,00
Het Vergeten Kind 0,00 0,00 0,00 0,00
Jantje Beton 13.590,00 10.780,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 6.041,00 0,00 0,00
KiKa 0,00 0,00 0,00 0,00
KOVAMO 0,00 0,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 44.227,00 30.919,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 9.294,00 6.227,00 0,00 0,00
Longfonds 10.387,00 0,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 4.498,00 0,00 0,00 0,00
Metakids 0,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 5.775,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 10.440,00 1.700,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 4.326,00 0,00 0,00 0,00