Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Steeds vaker wordt er gecollecteerd met digitale betaalmogelijkheden, zoals een QR-code. De opbrengsten van deze manier van collecteren komen vaak direct op de rekening van het Erkende Goede Doel en zijn dan niet te herleiden tot een collectant/gemeente. Daarom geven we nu ook een totaaloverzicht van de opbrengsten, die recht doet aan wat er werkelijk middels de collecte wordt opgehaald.

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Goed doel 2020 2021 2022 2023
0,00 0,00 0,00 0,00
EHBO Alphen aan den Rijn 0,00 0,00 0,00 0,00
Mborijnland 0,00 0,00 0,00 0,00
ROPARUN 0,00 0,00 0,00 0,00
St. Kinderfondsen Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
egelopvang Boskoop 0,00 0,00 0,00 0,00
Run for Kika marathon 0,00 0,00 0,00 0,00
Stg. Dierenambulance Alphen aan den Rijn 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Mensenkinderen 368,00 0,00 0,00 0,00
St. Kovamo 0,00 0,00 0,00 0,00
St.Tsjernobyl Kinderen 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Hartekind 0,00 413,00 0,00 0,00
St. Jeugdvakantieweek 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktie '68 0,00 0,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 6.886,00 0,00 0,00 0,00
Amnesty International 10.537,00 0,00 0,00 0,00
Artsen voor Kinderen 0,00 0,00 0,00 0,00
CliniClowns 0,00 0,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 3.108,00 0,00 0,00 0,00
Edukans 0,00 0,00 0,00 0,00
EpilepsieNL 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 62,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Slachtofferhulp 0,00 0,00 0,00 0,00
HandicapNL 1.715,00 0,00 0,00 0,00
Hartekind 0,00 0,00 0,00 0,00
Hartstichting 571,00 0,00 0,00 0,00
Hersenstichting 6.958,00 0,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 0,00 0,00 0,00 0,00
Het Vergeten Kind 0,00 0,00 0,00 0,00
Jantje Beton 10.780,00 0,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 6.041,00 0,00 0,00 0,00
KiKa 0,00 0,00 0,00 0,00
KOVAMO 0,00 0,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 30.919,00 0,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 6.227,00 0,00 0,00 0,00
Longfonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 0,00 0,00 0,00 0,00
Metakids 0,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 0,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 1.700,00 0,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 0,00 0,00 0,00 0,00
NCFS (Cystic Fibrosis) 0,00 0,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 8.450,00 0,00 0,00 0,00
Nierstichting 18.490,00 0,00 0,00 0,00
Oogfonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Pandilla Ontwikkelingshulp 0,00 0,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 10.607,00 0,00 0,00 0,00
ReumaNederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Rode Kruis 0,00 0,00 0,00 0,00
Ronald McDonald Kinderfonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Salvatoriaanse Hulpactie 0,00 0,00 0,00 0,00
Save the Children 0,00 0,00 0,00 0,00
Simavi 0,00 0,00 0,00 0,00
SMHO 0,00 0,00 0,00 0,00
SOS Kinderdorpen 0,00 0,00 0,00 0,00
Spieren voor Spieren 0,00 0,00 0,00 0,00
Steun 22q11 0,00 0,00 0,00 0,00