Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
KWF Kankerbestrijding 48.589,00 44.227,00 0,00 0,00
ReumaNederland 20.871,00 17.759,00 0,00 0,00
Nierstichting 20.738,00 20.338,00 0,00 0,00
Hartstichting 20.045,00 19.222,00 0,00 0,00
Rode Kruis 14.265,00 12.293,00 0,00 0,00
Longfonds 13.845,00 10.387,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 12.569,00 14.477,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 12.446,00 10.440,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 12.418,00 13.672,00 0,00 0,00
Jantje Beton 11.910,00 13.590,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 11.803,00 12.103,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 11.233,00 9.294,00 0,00 0,00
Amnesty International 11.091,00 12.463,00 0,00 0,00
ZOA 10.249,00 9.619,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 9.395,00 5.911,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 9.124,00 5.775,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 7.589,00 4.326,00 0,00 0,00
Hersenstichting 7.553,00 6.821,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 6.876,00 5.453,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 6.550,00 7.409,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.