Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 329,00 548,00 222,00 0,00
Stichting Hartekind 0,00 0,00 231,00 451,00
EHBO Alphen aan den Rijn 316,00 354,00 289,00 0,00
St. Kinderfondsen Nederland 0,00 0,00 816,00 0,00
Stichting van het Kind 0,00 1.988,00 1.299,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 3.421,00 3.522,00 1.452,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 7.107,00 3.451,00 1.657,00 0,00
Epilepsiefonds 6.477,00 2.862,00 2.453,00 0,00
HandicapNL 7.488,00 6.040,00 4.302,00 0,00
Diabetes Fonds 3.764,00 4.602,00 5.099,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 8.056,00 6.462,00 6.550,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 5.441,00 5.335,00 6.876,00 0,00
Hersenstichting 8.952,00 6.475,00 7.553,00 0,00
Natuurmonumenten 7.812,00 8.821,00 7.589,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 7.321,00 7.845,00 9.124,00 0,00
Dierenbescherming 9.665,00 8.573,00 9.395,00 0,00
ZOA 12.089,00 10.536,00 10.249,00 0,00
Amnesty International 13.518,00 12.897,00 11.091,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 10.026,00 10.110,00 11.233,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 12.687,00 12.344,00 11.803,00 0,00
Jantje Beton 15.554,00 14.708,00 11.910,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 13.389,00 11.304,00 12.418,00 0,00
Nationaal MS Fonds 11.634,00 10.098,00 12.446,00 0,00
Alzheimer Nederland 13.078,00 11.725,00 12.569,00 0,00
Longfonds 18.756,00 12.161,00 13.845,00 0,00
Rode Kruis 8.374,00 14.680,00 14.265,00 0,00
Hartstichting 25.108,00 25.797,00 20.045,00 0,00
Nierstichting 24.325,00 21.734,00 20.738,00 0,00
ReumaNederland 22.513,00 22.171,00 20.871,00 9.162,00
KWF Kankerbestrijding 49.037,00 50.552,00 48.589,00 0,00
XS Direct (Plan Nederland) 0,00 0,00 0,00 0,00
SMHO 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting CliniClowns Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting van de Familieleden 0,00 0,00 0,00 0,00
ROPARUN 0,00 455,00 0,00 28.360,00
St.Tsjernobyl Kinderen 0,00 2.310,00 0,00 0,00
SOS Kinderdorpen 0,00 0,00 0,00 0,00
Run for Kika marathon 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Tess 0,00 0,00 0,00 0,00
SVKI Samenwerkingsverband Kledinginzameling v. goede doelen 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.