Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Het Gehandicapte Kind 2.202,00 2.467,00 1.215,00 0,00
Bartiméus Fonds 1.731,00 897,00 1.247,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 2.685,00 2.493,00 1.730,00 0,00
Dierenbescherming 843,00 3.242,00 1.942,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 1.006,00 915,00 2.211,00 0,00
Natuurmonumenten 3.072,00 2.645,00 2.644,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 3.398,00 3.689,00 3.080,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 3.027,00 3.164,00 3.610,00 0,00
Longfonds 4.679,00 4.190,00 3.718,00 0,00
Jantje Beton 4.974,00 4.804,00 4.266,00 0,00
Nationaal MS Fonds 3.084,00 3.775,00 4.552,00 0,00
Epilepsiefonds 4.142,00 4.695,00 4.567,00 0,00
Diabetes Fonds 4.786,00 5.425,00 5.001,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 2.915,00 4.060,00 5.036,00 0,00
Rode Kruis 3.517,00 5.100,00 5.118,00 0,00
HandicapNL 5.621,00 5.615,00 5.165,00 0,00
Amnesty International 5.444,00 5.338,00 5.305,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 5.092,00 3.717,00 5.542,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 7.321,00 5.996,00 6.127,00 0,00
ZOA 4.957,00 6.045,00 6.441,00 0,00
Hartstichting 7.863,00 7.471,00 6.643,00 0,00
Hersenstichting 9.324,00 8.668,00 9.303,00 0,00
ReumaNederland 10.409,00 10.571,00 9.355,00 0,00
Alzheimer Nederland 9.268,00 10.227,00 10.627,00 0,00
Nierstichting 12.413,00 13.250,00 12.319,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 16.550,00 16.952,00 16.666,00 0,00
KOVAMO 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting de Maretak 924,00 1.427,00 0,00 0,00
Muziekvereniging Kunst na Arbeid 2.386,00 0,00 0,00 0,00
vereniging Bartimeus Sonneheerdt 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Opkikker 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Aktie '68 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Dorcas 0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakama Gym 0,00 0,00 0,00 0,00
Phéron 0,00 0,00 0,00 0,00
VPGO 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.