Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Stichting Siaya 172,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Matthias 376,00 280,00 282,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 485,00 463,00 0,00 0,00
Epilepsiefonds 617,00 25,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 826,00 0,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 1.723,00 304,00 1.876,00 0,00
Diabetes Fonds 2.183,00 2.176,00 1.783,00 0,00
Natuurmonumenten 2.400,00 2.092,00 2.771,00 0,00
Stichting Dierenambulance Kennemerland 2.639,00 0,00 4.223,00 0,00
Alzheimer Nederland 2.651,00 2.768,00 3.413,00 0,00
Amnesty International 2.715,00 2.543,00 1.775,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 2.745,00 1.755,00 2.338,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 2.813,00 2.977,00 4.168,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 2.845,00 2.967,00 2.977,00 0,00
Jantje Beton 3.207,00 3.842,00 3.588,00 0,00
Nationaal MS Fonds 3.722,00 3.548,00 3.341,00 0,00
HandicapNL 3.815,00 3.131,00 4.033,00 0,00
Hersenstichting 3.849,00 2.920,00 2.599,00 0,00
Terre des Hommes Kennemerland 4.405,00 0,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 4.465,00 4.417,00 4.366,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.