Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
Stichting Matthias 282,00 0,00 0,00 589,00
284,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 1.234,00 0,00 0,00 0,00
Amnesty International 1.775,00 1.318,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 1.783,00 2.054,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 1.876,00 1.508,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 2.338,00 1.165,00 0,00 0,00
Hersenstichting 2.599,00 2.960,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 2.771,00 1.370,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 2.977,00 2.508,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 3.341,00 3.141,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 3.413,00 3.571,00 0,00 0,00
Jantje Beton 3.588,00 4.208,00 0,00 0,00
HandicapNL 4.033,00 3.455,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 4.168,00 4.043,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 4.366,00 2.486,00 0,00 0,00
Longfonds 5.594,00 5.374,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 6.633,00 5.910,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 8.037,00 7.575,00 0,00 0,00
Nierstichting 8.260,00 8.400,00 0,00 0,00
ReumaNederland 9.646,00 9.630,00 0,00 0,00
Hartstichting 11.316,00 10.579,00 0,00 0,00
Steun Opbouw Stimulans 0,00 0,00 0,00 0,00
SAC (Stichting Actie Calcutta) 0,00 0,00 0,00 0,00
War Child 0,00 0,00 0,00 0,00
Orange Babies 0,00 0,00 0,00 0,00
Duchenne Parents Project 0,00 0,00 0,00 0,00
Bartim� Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Dierenambulance Kennemerland 0,00 0,00 0,00 2.429,00
Stichting Hartekind 0,00 0,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00
Leger des Heils Kennemerland 0,00 0,00 0,00 0,00
Erasmus MC Foundation 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting kinderen van de Voedselbank 0,00 0,00 0,00 0,00
Terre des Hommes Kennemerland 0,00 0,00 0,00 0,00
Make-A-Wish® Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
Cizira Botan (CIBO) 0,00 0,00 0,00 0,00
Pandilla Ontwikkelingshulp 0,00 0,00 0,00 0,00
Save the Children 0,00 0,00 0,00 0,00
SMHO 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.