Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Steeds vaker wordt er gecollecteerd met digitale betaalmogelijkheden, zoals een QR-code. De opbrengsten van deze manier van collecteren komen vaak direct op de rekening van het Erkende Goede Doel en zijn dan niet te herleiden tot een collectant/gemeente. Daarom geven we nu ook een totaaloverzicht van de opbrengsten, die recht doet aan wat er werkelijk middels de collecte wordt opgehaald.

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Goed doel 2019 2020 2021 2022
Prinses Beatrix Spierfonds 176,00 0,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 185,00 0,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 319,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 444,00 0,00 0,00 0,00
HandicapNL 554,00 2.466,00 0,00 0,00
Rode Kruis 562,00 0,00 0,00 0,00
Longfonds 850,00 0,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 850,00 725,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 981,00 1.308,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.635,00 0,00 0,00 0,00
EpilepsieNL 1.678,00 0,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 2.083,00 1.200,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 3.236,00 942,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 3.663,00 0,00 0,00 0,00
Jantje Beton 3.779,00 3.300,00 0,00 0,00
Amnesty International 4.299,00 0,00 0,00 0,00
Hartstichting 5.429,00 257,00 0,00 0,00
Nierstichting 5.695,00 3.439,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 6.734,00 9.187,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 6.926,00 4.767,00 0,00 0,00