Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Het Gehandicapte Kind 529,00 0,00 0,00 0,00
Hersenstichting 530,00 705,00 368,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 572,00 576,00 914,00 0,00
Dierenbescherming 737,00 984,00 984,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 949,00 1.309,00 82,00 0,00
Diabetes Fonds 1.042,00 1.046,00 467,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.088,00 737,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 1.205,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 1.409,00 1.108,00 525,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 1.515,00 1.339,00 1.755,00 0,00
Nationaal MS Fonds 1.827,00 1.164,00 663,00 0,00
Amnesty International 1.862,00 1.401,00 1.063,00 0,00
ReumaNederland 1.930,00 1.657,00 1.706,00 0,00
Natuurmonumenten 2.806,00 1.729,00 1.778,00 0,00
Hartstichting 3.314,00 4.406,00 3.585,00 0,00
Alzheimer Nederland 4.986,00 4.061,00 4.424,00 0,00
Nierstichting 5.378,00 3.328,00 5.700,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 6.004,00 5.555,00 5.238,00 0,00
Jantje Beton 6.117,00 4.271,00 6.120,00 0,00
Longfonds 6.148,00 5.053,00 3.607,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 6.460,00 5.660,00 4.196,00 0,00
Ziekte van Lyme 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Kinderhulp Voorne-Putten 0,00 0,00 0,00 0,00
ZOA 0,00 0,00 0,00 0,00
Epilepsiefonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 0,00 0,00 0,00 0,00
Bartiméus Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting RotterdamRunners 0,00 0,00 0,00 0,00
Rode Kruis 0,00 0,00 2.499,00 0,00
HandicapNL 0,00 0,00 18,00 0,00
Stichting Tennisrunners TCK 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Bartiméus Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
Stichting Roparun team 154 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.