Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
KWF Kankerbestrijding 22.160,00 23.522,00 21.885,00 0,00
Nierstichting 19.968,00 16.693,00 16.054,00 0,00
Longfonds 11.670,00 9.475,00 11.427,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 11.635,00 10.445,00 11.088,00 0,00
Alzheimer Nederland 11.439,00 11.468,00 11.103,00 0,00
ReumaNederland 11.310,00 12.762,00 11.712,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 11.071,00 10.185,00 8.977,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 10.997,00 11.083,00 10.752,00 0,00
Rode Kruis 10.611,00 5.147,00 5.527,00 0,00
Diabetes Fonds 9.970,00 9.229,00 8.747,00 0,00
Hersenstichting 7.888,00 8.690,00 9.176,00 0,00
Hartstichting 7.788,00 4.622,00 2.251,00 0,00
Amnesty International 7.170,00 6.246,00 0,00 0,00
Jantje Beton 6.604,00 8.519,00 9.319,00 0,00
Natuurmonumenten 6.526,00 5.735,00 4.971,00 0,00
Dierenbescherming 5.415,00 3.506,00 3.796,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 4.447,00 1.827,00 3.165,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 3.444,00 3.495,00 3.173,00 0,00
Nationaal MS Fonds 3.189,00 2.998,00 2.647,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 3.004,00 3.325,00 4.331,00 0,00
ZOA 2.413,00 1.549,00 1.912,00 0,00
HandicapNL 1.797,00 3.602,00 2.553,00 0,00
Epilepsiefonds 1.699,00 2.925,00 3.173,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 1.151,00 1.981,00 2.801,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 271,00 603,00 443,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.