Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
ZOA 5.559,00 4.044,00 3.092,00 0,00
Rode Kruis 0,00 0,00 2.530,00 0,00
ReumaNederland 10.242,00 9.116,00 9.017,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 694,00 650,00 896,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 2.177,00 2.260,00 1.080,00 0,00
Nierstichting 10.524,00 9.140,00 10.860,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 3.660,00 3.755,00 5.873,00 0,00
Natuurmonumenten 7.262,00 8.691,00 5.957,00 0,00
Nationaal MS Fonds 875,00 823,00 1.496,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 741,00 1.168,00 2.627,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 480,00 999,00 1.366,00 0,00
Longfonds 11.041,00 9.233,00 7.946,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 6.758,00 7.155,00 6.709,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 43.751,00 42.812,00 40.112,00 0,00
Jantje Beton 12.420,00 7.331,00 11.896,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 5.297,00 5.125,00 4.874,00 0,00
Hersenstichting 4.998,00 5.205,00 4.935,00 0,00
Hartstichting 16.611,00 18.102,00 12.911,00 0,00
HandicapNL 505,00 431,00 580,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 2.180,00 1.609,00 2.532,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.