Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
0,00 0,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 5.363,00 4.756,00 6.392,00 0,00
Amnesty International 8.925,00 7.552,00 6.817,00 0,00
Diabetes Fonds 4.037,00 3.265,00 4.478,00 0,00
Dierenbescherming 1.763,00 2.232,00 2.784,00 0,00
Epilepsiefonds 923,00 2.414,00 557,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 2.180,00 1.609,00 2.532,00 0,00
HandicapNL 505,00 431,00 580,00 0,00
Hartstichting 16.611,00 18.102,00 12.911,00 0,00
Hersenstichting 4.998,00 5.205,00 4.935,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 5.297,00 5.125,00 4.874,00 0,00
Jantje Beton 12.420,00 7.331,00 11.896,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 43.751,00 42.812,00 40.112,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 6.758,00 7.155,00 6.709,00 0,00
Longfonds 11.041,00 9.233,00 7.946,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 480,00 999,00 1.366,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 741,00 1.168,00 2.627,00 0,00
Nationaal MS Fonds 875,00 823,00 1.496,00 0,00
Natuurmonumenten 7.262,00 8.691,00 5.957,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 3.660,00 3.755,00 5.873,00 0,00
Nierstichting 10.524,00 9.140,00 10.860,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 2.177,00 2.260,00 1.080,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 694,00 650,00 896,00 0,00
ReumaNederland 10.242,00 9.116,00 9.017,00 0,00
Rode Kruis 0,00 0,00 2.530,00 0,00
ZOA 5.559,00 4.044,00 3.092,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.