Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
Diabetes Fonds 62.262,00 82.063,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 46.669,00 50.739,00 0,00 0,00
Nierstichting 23.674,00 21.595,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 23.528,00 21.829,00 0,00 0,00
Rode Kruis 21.423,00 19.124,00 0,00 0,00
Amnesty International 21.051,00 19.035,00 0,00 0,00
ReumaNederland 15.494,00 16.110,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 14.505,00 38.529,00 0,00 0,00
Hartstichting 13.413,00 8.767,00 0,00 0,00
Longfonds 12.888,00 14.006,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 12.187,00 22.328,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 12.115,00 11.657,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 11.552,00 10.039,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 11.434,00 6.475,00 0,00 0,00
ZOA 11.293,00 9.730,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 10.690,00 12.038,00 0,00 0,00
Jantje Beton 10.251,00 11.282,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 9.754,00 5.039,00 0,00 0,00
Hersenstichting 9.368,00 7.531,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 8.696,00 7.117,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.