Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
Diabetes Fonds 62.262,00 82.063,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 46.669,00 50.739,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 14.505,00 38.529,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 12.187,00 22.328,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 23.528,00 21.829,00 0,00 0,00
Nierstichting 23.674,00 21.595,00 0,00 0,00
Rode Kruis 21.423,00 19.124,00 0,00 0,00
Amnesty International 21.051,00 19.035,00 0,00 0,00
ReumaNederland 15.494,00 16.110,00 0,00 0,00
Longfonds 12.888,00 14.006,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 10.690,00 12.038,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 12.115,00 11.657,00 0,00 0,00
Jantje Beton 10.251,00 11.282,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 11.552,00 10.039,00 0,00 0,00
ZOA 11.293,00 9.730,00 0,00 0,00
Hartstichting 13.413,00 8.767,00 0,00 0,00
Hersenstichting 9.368,00 7.531,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 8.696,00 7.117,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 6.733,00 6.828,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 11.434,00 6.475,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.