Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
0,00 0,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 4.002,00 4.387,00 0,00 0,00
Amnesty International 459,00 828,00 0,00 0,00
Buurtvereniging Den Dullaert 0,00 1.192,00 0,00 0,00
Carnavalstichting de Kloorianen 0,00 0,00 0,00 0,00
Carnavalsticjting de Kloorianen 0,00 0,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 1.315,00 1.372,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 968,00 800,00 0,00 0,00
EHBO Hulst 0,00 1.314,00 0,00 0,00
EHBO Nieuw Namen 507,00 0,00 0,00 0,00
EHBO Sint Jansteen 1.373,00 0,00 1.081,00 0,00
EHBO Clinge 634,00 354,00 270,00 0,00
EHBO Graauw 0,00 0,00 0,00 0,00
EHBO Kloosterzande 947,00 244,00 734,00 0,00
EHBO Vogelwaarde 534,00 0,00 0,00 0,00
Epilepsiefonds 1.346,00 1.417,00 0,00 0,00
Feestcomit� Clinge 0,00 0,00 0,00 0,00
Feestcomité Clinge 0,00 0,00 0,00 0,00
Feestcomité Clinge 0,00 0,00 0,00 0,00
Feestcomité Hengstdijk 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.