Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
EHBO Kloosterzande 947,00 244,00 734,00 0,00
EHBO Clinge 634,00 354,00 270,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 822,00 526,00 0,00 0,00
HandicapNL 1.398,00 659,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 0,00 726,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 968,00 800,00 0,00 0,00
Sint Nicolaascomite St.Jansteen 864,00 806,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 625,00 809,00 0,00 0,00
Amnesty International 459,00 828,00 0,00 0,00
Jantje Beton 1.792,00 895,00 0,00 0,00
Zonnebloem regio Kloosterzande 0,00 1.173,00 0,00 0,00
Buurtvereniging Den Dullaert 0,00 1.192,00 0,00 0,00
EHBO Hulst 0,00 1.314,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 1.315,00 1.372,00 0,00 0,00
Epilepsiefonds 1.346,00 1.417,00 0,00 0,00
Hersenstichting 1.760,00 1.569,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 4.287,00 1.879,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 1.997,00 2.042,00 0,00 0,00
Longfonds 3.642,00 2.069,00 1.317,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 2.811,00 2.790,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.