Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
EHBO Kloosterzande 474,00 947,00 244,00 0,00
EHBO Clinge 0,00 634,00 354,00 0,00
Sint Nicolaascomite St.Jansteen 0,00 864,00 806,00 0,00
Zonnebloem regio Kloosterzande 0,00 0,00 1.173,00 0,00
Buurtvereniging Den Dullaert 1.342,00 0,00 1.192,00 0,00
EHBO Hulst 1.670,00 0,00 1.314,00 0,00
Vastenactie Hulst 4.143,00 3.454,00 2.962,00 2.790,00
Leger des Heils Fondsenwerving 382,00 822,00 0,00 0,00
HandicapNL 743,00 1.398,00 0,00 0,00
Carnavalstichting de Kloorianen 0,00 0,00 0,00 0,00
Feestcomit� Clinge 0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 606,00 0,00 0,00 0,00
Zonnebloem regio Hontenisse 1.091,00 1.257,00 0,00 0,00
Feestcomité Hengstdijk 107,00 0,00 0,00 0,00
Rotary Hulst 0,00 1.525,00 0,00 0,00
Rode Kruis -middenstand 0,00 7.899,00 0,00 0,00
Hersenstichting 1.884,00 1.760,00 0,00 0,00
Jantje Beton 1.839,00 1.792,00 0,00 0,00
Amnesty International 1.297,00 459,00 0,00 0,00
ReumaNederland 6.825,00 6.947,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.