Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
EHBO Kloosterzande 474,00 947,00 244,00 734,00
EHBO Clinge 0,00 634,00 354,00 270,00
Leger des Heils Fondsenwerving 382,00 822,00 526,00 0,00
HandicapNL 743,00 1.398,00 659,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 218,00 0,00 726,00 0,00
Dierenbescherming 1.238,00 968,00 800,00 0,00
Sint Nicolaascomite St.Jansteen 0,00 864,00 806,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 902,00 625,00 809,00 0,00
Amnesty International 1.297,00 459,00 828,00 0,00
Jantje Beton 1.839,00 1.792,00 895,00 0,00
Zonnebloem regio Kloosterzande 0,00 0,00 1.173,00 0,00
Buurtvereniging Den Dullaert 1.342,00 0,00 1.192,00 0,00
EHBO Hulst 1.670,00 0,00 1.314,00 0,00
Diabetes Fonds 1.868,00 1.315,00 1.372,00 0,00
Epilepsiefonds 1.254,00 1.346,00 1.417,00 0,00
Hersenstichting 1.884,00 1.760,00 1.569,00 0,00
Nationaal MS Fonds 4.464,00 4.287,00 1.879,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 4.506,00 1.997,00 2.042,00 0,00
Longfonds 4.579,00 3.642,00 2.069,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 3.035,00 2.811,00 2.790,00 0,00
Vastenactie Hulst 4.143,00 3.454,00 2.962,00 2.790,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 3.214,00 2.204,00 3.394,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 4.205,00 3.362,00 3.548,00 0,00
Hartstichting 5.500,00 4.904,00 4.245,00 0,00
Alzheimer Nederland 4.210,00 4.002,00 4.387,00 0,00
Nierstichting 6.977,00 6.023,00 4.800,00 0,00
ReumaNederland 6.825,00 6.947,00 6.716,00 6.683,00
KWF Kankerbestrijding 8.816,00 7.887,00 8.000,00 0,00
Oranje Fonds 606,00 0,00 0,00 0,00
Zonnebloem regio Hontenisse 1.091,00 1.257,00 0,00 0,00
Feestcomité Hengstdijk 107,00 0,00 0,00 0,00
Rotary Hulst 0,00 1.525,00 0,00 0,00
Rode Kruis -middenstand 0,00 7.899,00 0,00 0,00
ZOA 0,00 0,00 0,00 0,00
Carnavalstichting de Kloorianen 0,00 0,00 0,00 0,00
Feestcomit� Clinge 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EHBO Vogelwaarde 421,00 534,00 0,00 0,00
EHBO Sint Jansteen 1.195,00 1.373,00 0,00 1.081,00
Carnavalsticjting de Kloorianen 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.