Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
KWF Kankerbestrijding 18.693,00 23.223,00 24.061,00 0,00
Longfonds 16.222,00 13.104,00 11.446,00 0,00
Hartstichting 15.445,00 15.390,00 16.695,00 0,00
ZOA 14.837,00 13.432,00 14.476,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 14.801,00 14.381,00 13.312,00 0,00
Hersenstichting 13.067,00 12.906,00 12.669,00 0,00
Nierstichting 12.650,00 12.253,00 8.360,00 0,00
Diabetes Fonds 12.442,00 10.408,00 11.465,00 0,00
Rode Kruis 11.768,00 11.198,00 9.456,00 0,00
ReumaNederland 11.570,00 11.383,00 9.996,00 0,00
HandicapNL 10.330,00 9.294,00 9.701,00 0,00
Alzheimer Nederland 9.597,00 8.171,00 7.847,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 8.633,00 7.089,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 8.259,00 1.649,00 6.391,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 7.930,00 8.847,00 7.818,00 0,00
Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) 6.640,00 4.515,00 2.874,00 0,00
Amnesty International 5.755,00 4.064,00 5.468,00 0,00
Epilepsiefonds 5.364,00 3.143,00 3.776,00 0,00
Bartiméus Fonds 4.827,00 0,00 4.336,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 4.727,00 5.722,00 3.973,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.