Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2018 2019 2020 2021
KWF Kankerbestrijding 23.223,00 24.061,00 0,00 0,00
Hartstichting 15.390,00 16.695,00 0,00 0,00
ZOA 13.432,00 14.476,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 14.381,00 13.312,00 0,00 0,00
Hersenstichting 12.906,00 12.669,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 10.408,00 11.465,00 0,00 0,00
Longfonds 13.104,00 11.446,00 0,00 0,00
ReumaNederland 11.383,00 9.996,00 0,00 0,00
HandicapNL 9.294,00 9.701,00 0,00 0,00
Rode Kruis 11.198,00 9.456,00 0,00 0,00
Nierstichting 12.253,00 8.360,00 0,00 0,00
Ontmoeting 7.937,00 7.922,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 8.171,00 7.847,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 8.847,00 7.818,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 1.649,00 6.391,00 0,00 0,00
Amnesty International 4.064,00 5.468,00 0,00 0,00
Bartiméus Fonds 0,00 4.336,00 0,00 0,00
Jantje Beton 4.435,00 4.053,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 5.722,00 3.973,00 0,00 0,00
EpilepsieNL 3.143,00 3.776,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 2.725,00 3.452,00 0,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 4.515,00 2.874,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 3.767,00 2.069,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 756,00 685,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 2.630,00 495,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 0,00 0,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 7.089,00 0,00 0,00 0,00
Woord en Daad 0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 0,00 0,00 0,00 0,00
ADRA Nederland 0,00 0,00 0,00 0,00
VBOK 0,00 0,00 0,00 0,00
Hartekind 623,00 0,00 0,00 0,00
Kerk in Actie 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.