Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
KWF Kankerbestrijding 26.083,00 18.693,00 23.223,00 0,00
Hartstichting 18.750,00 15.445,00 15.390,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 15.503,00 14.801,00 14.381,00 0,00
ZOA 14.180,00 14.837,00 13.432,00 0,00
Longfonds 16.019,00 16.222,00 13.104,00 0,00
Hersenstichting 13.402,00 13.067,00 12.906,00 0,00
Nierstichting 16.966,00 12.650,00 12.253,00 0,00
ReumaNederland 12.588,00 11.570,00 11.383,00 9.996,00
Rode Kruis 12.735,00 11.768,00 11.198,00 0,00
Diabetes Fonds 13.879,00 12.442,00 10.408,00 0,00
HandicapNL 10.344,00 10.330,00 9.294,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 8.648,00 7.930,00 8.847,00 0,00
Alzheimer Nederland 8.931,00 9.597,00 8.171,00 0,00
Ontmoeting 9.530,00 0,00 7.937,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 2.436,00 8.633,00 7.089,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 5.453,00 4.727,00 5.722,00 0,00
Het Gehandicapte Kind 3.275,00 6.640,00 4.515,00 0,00
Jantje Beton 3.989,00 4.634,00 4.435,00 0,00
Amnesty International 4.163,00 5.755,00 4.064,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 4.673,00 3.479,00 3.767,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.