Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hier

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Hartekind 0,00 0,00 623,00 0,00
Dierenbescherming 924,00 497,00 756,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 10.997,00 8.259,00 1.649,00 0,00
Natuurmonumenten 2.662,00 2.441,00 2.630,00 0,00
Nationaal MS Fonds 2.997,00 3.106,00 2.725,00 0,00
Epilepsiefonds 5.546,00 5.364,00 3.143,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 4.673,00 3.479,00 3.767,00 0,00
Amnesty International 4.163,00 5.755,00 4.064,00 0,00
Jantje Beton 3.989,00 4.634,00 4.435,00 0,00
NSGK 3.275,00 6.640,00 4.515,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 5.453,00 4.727,00 5.722,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 2.436,00 8.633,00 7.089,00 0,00
Ontmoeting 9.530,00 0,00 7.937,00 0,00
Alzheimer Nederland 8.931,00 9.597,00 8.171,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 8.648,00 7.930,00 8.847,00 0,00
HandicapNL 10.344,00 10.330,00 9.294,00 0,00
Diabetes Fonds 13.879,00 12.442,00 10.408,00 0,00
Rode Kruis 12.735,00 11.768,00 11.198,00 0,00
ReumaNederland 12.588,00 11.570,00 11.383,00 9.996,00
Nierstichting 16.966,00 12.650,00 12.253,00 0,00
Hersenstichting 13.402,00 13.067,00 12.906,00 0,00
Longfonds 16.019,00 16.222,00 13.104,00 0,00
ZOA 14.180,00 14.837,00 13.432,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 15.503,00 14.801,00 14.381,00 0,00
Hartstichting 18.750,00 15.445,00 15.390,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 26.083,00 18.693,00 23.223,00 0,00
Woord en Daad 6.790,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 2.646,00 3.858,00 0,00 0,00
ADRA Nederland 0,00 299,00 0,00 0,00
Bartiméus Fonds 4.504,00 4.827,00 0,00 0,00
VBOK 1.416,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.