Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2016 2017 2018 2019
Hartekind 0,00 0,00 623,00 0,00
Ontmoeting 9.530,00 0,00 7.937,00 0,00
Woord en Daad 6.790,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 2.646,00 3.858,00 0,00 0,00
ADRA Nederland 0,00 299,00 0,00 0,00
Bartiméus Fonds 4.504,00 4.827,00 0,00 0,00
VBOK 1.416,00 0,00 0,00 0,00
Hersenstichting 13.402,00 13.067,00 0,00 0,00
Jantje Beton 3.989,00 4.634,00 0,00 0,00
Amnesty International 4.163,00 5.755,00 0,00 0,00
ReumaNederland 12.588,00 11.570,00 0,00 0,00
ZOA 14.180,00 14.837,00 0,00 0,00
Hartstichting 18.750,00 15.445,00 0,00 0,00
Nationaal Fonds Kinderhulp 5.453,00 4.727,00 0,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 10.997,00 8.259,00 0,00 0,00
Longfonds 16.019,00 16.222,00 0,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 4.673,00 3.479,00 0,00 0,00
Epilepsiefonds 5.546,00 5.364,00 0,00 0,00
Rode Kruis 12.735,00 11.768,00 0,00 0,00
Natuurmonumenten 2.662,00 2.441,00 0,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 26.083,00 18.693,00 0,00 0,00
Prinses Beatrix Spierfonds 15.503,00 14.801,00 0,00 0,00
Nierstichting 16.966,00 12.650,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 924,00 497,00 0,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 8.648,00 7.930,00 0,00 0,00
Diabetes Fonds 13.879,00 12.442,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 8.931,00 9.597,00 0,00 0,00
NSGK 3.275,00 6.640,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 2.997,00 3.106,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 2.436,00 8.633,00 0,00 0,00
HandicapNL 10.344,00 10.330,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 0,00 0,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.