Collecteopbrengsten

De collecteopbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan, worden direct ingevoerd door de gemeenten op basis van de verantwoording door de collecterende organisatie. Het CBF vult de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster in. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en collecterende organisaties.

Een overzicht van de collecteopbrengsten per jaar, onderverdeeld naar provincies, gemeentes, sectoren en totalen, vind je hieronder. 

Jaarlijks maken wij een infographic van de collecteopbrengsten van het voorgaande jaar. 

Scroll horizontaal voor meer info
Goed doel 2017 2018 2019 2020
KWF Kankerbestrijding 10.351,00 9.093,00 10.298,00 0,00
Nierstichting 5.387,00 4.431,00 4.988,00 0,00
UNICEF Nederland 4.515,00 0,00 0,00 0,00
ReumaNederland 3.256,00 3.241,00 3.677,00 0,00
Nederlandse Brandwonden Stichting 2.332,00 2.057,00 2.413,00 0,00
Fonds Gehandicaptensport 1.959,00 0,00 0,00 0,00
Alzheimer Nederland 1.909,00 1.827,00 695,00 0,00
Prins Bernhard Cultuurfonds 1.382,00 813,00 862,00 0,00
Jantje Beton 1.358,00 1.740,00 1.041,00 0,00
Jeugdkoor De Zanglijsters Eygelshoven 1.315,00 0,00 0,00 0,00
Oranje Fonds 1.237,00 0,00 0,00 0,00
Hartstichting 885,00 0,00 0,00 0,00
Dierenbescherming 763,00 611,00 573,00 0,00
KWF Kankerbestrijding 717,00 0,00 0,00 0,00
Longfonds 655,00 557,00 556,00 0,00
Amnesty International 622,00 521,00 558,00 0,00
Schutterij Sint Sebastianus Spekholzerheide 592,00 0,00 0,00 0,00
Nationaal MS Fonds 455,00 811,00 508,00 0,00
Maag Lever Darm Stichting 308,00 0,00 0,00 0,00
Leger des Heils Fondsenwerving 241,00 250,00 0,00 0,00

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.